นายจักรพันธ์ พัฒนเกรียงไกร วดร.1 (ภาคเหนือ) พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักบริหารบำรุงทาง ได้ลงพื้นที่สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 นายจักรพันธ์ พัฒนเกรียงไกร วดร.1 (ภาคเหนือ) พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักบริหารบำรุงทาง ได้ลงพื้นที่สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 โดยเก็บข้อมูลใช้ประกอบการพิจารณาแผนงานบำรุงรักษาทางหลวงปี 2563 โดยมีนายเสกสรรค์ ครุฑบึงพร้าว ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน พร้อมด้วยนายจรูญ เจียมแท้ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 (ฝ่ายวิศวกรรม), นายภานุวัตร ทองรัตน์ หัวหน้างานวางแผนแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 และเจ้าหน้าที่สำนักงานทางหลวงที่ 5 ให้การต้อนรับและนำลงพื้นที่