ดร.พลเทพ เลิศวรวนิช (วดร.),นายจักรพันธ์ พัฒนเกรียงไกร วดร.1 (ภาคเหนือ) และคณะสำนักบริหารบำรุงทาง ได้ลงพื้นที่ตรวจสายทางในความควบคุม
ของแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ดร.พลเทพ เลิศวรวนิช (วดร.),นายจักรพันธ์ พัฒนเกรียงไกร วดร.1 (ภาคเหนือ) และคณะสำนักบริหารบำรุงทาง ได้ลงพื้นที่ตรวจสายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) โดยเก็บข้อมูลใช้ประกอบการพิจารณาแผนงานบำรุงรักษาทางหลวงปี 2563

โดยมีนายเสกสรรค์ ครุฑบึงพร้าว ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน พร้อมด้วยนายพัฒนา เพชรสุริยา รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่2 (วังทอง) (ฝ่ายวิศวกรรม), และเจ้าหน้าที่สำนักงานทางหลวงที่ 5 ให้การต้อนรับและนำลงพื้นที่