ลำดับ   

                                              รายละเอียด                                                                  ดาวน์โหลด           วันที่           

 

001

 

   

ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็น พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานโยธา สังกัดแขวงทางหลวงสุโขทัย

        

21 ส.ค. 2560

 

002

 

       

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 แขวงทางหลวงสุโขทัย สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) ตำแหน่ง พนักงานโยธา

 

 21 ส.ค. 2560