ลำดับ   

                                              รายละเอียด                                                                  ดาวน์โหลด           วันที่           

 

001

 

   

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง เลขที่ EB สทล.5/1/2562 ลว.20 กันยายน 2561

        

24 ก.ย. 2561

 

002

 

   

ประกาศผู้ฃนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง เลขที่ EB สทล.5/2/2562 ลว.20 กันยายน 2561

        

24ก.ย. 2561

 

003

 

   

ประกาศผู้ฃนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง เลขที่ EB สทล.5/3/2562 ลว.20 กันยายน 2561

        

24 ก.ย. 2561

 

004

 

   

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง เลขที่ EB สทล.5/4/2562 ลว.20 กันยายน 2561

        

24 ก.ย. 2561

 

001

 

   

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง เลขที่ EB สทล.5/1/2562 ลว.19 กันยายน 2561

        

19 ก.ย. 2561

 

002

 

   

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง เลขที่ EB สทล.5/2/2562 ลว.19 กันยายน 2561

        

19 ก.ย. 2561

 

003

 

   

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง เลขที่ EB สทล.5/3/2562 ลว.19 กันยายน 2561

        

19 ก.ย. 2561

 

004

 

   

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง เลขที่ EB สทล.5/4/2561 ลว.19 กันยายน 2561

        

19 ก.ย. 2561

 

005

 

   

ผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ EB สทล.5/3/2561 ลว.21 สิงหาคม 2560

        

21 ส.ค. 2560

 

006

 

   

ผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ EB สทล.5/3/2561 ลว.21 สิงหาคม 2560

        

21 ส.ค. 2560

 

007

 

       

ผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ EB สทล.5/1/2561 ลว.21 สิงหาคม 2560

 

 

 

 21 ส.ค. 2560
008

ผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ EB สทล.5/2/2561 ลว.21 สิงหาคม 2560

 

 21 ส.ค. 2560

009

 ผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ EB สทล.5/4/2561 ลว.21 สิงหาคม 2560

 

 

21 ส.ค. 2560

010

 ผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ EB สทล.5/5/2561 ลว.2 กุมภาพันธ์ 2561

 

 

28 ก.พ. 2561