ลำดับ   

                                              รายละเอียด                                                                  ดาวน์โหลด  

 

001

 

   

ทางเชื่อมทุกประเภทและทุกกรณี (มาตรา 37)

        

 

002

 

       

ทางหรือเชื่อมต่อท่อระบายน้ำ เพื่อระบายน้ำทิ้งลงสู่ทางหลวง (มาตรา 39/1)   

 

 

003

 

       

ป้ายแนะนำบนทางหลวง  

 

 

004

 

       

ปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวง (ยกเว้น งานทางเชื่อม,เชื่อมท่อระบายน้ำทิ้งและงานระบบสาธารณูปโภค) (มาตรา 47) 

 

 

005

 

       

สร้างหรือดัดแปลงต่อเติมอาคารต่างๆ ในดินริมเขตทางหลวงระยะไม่เกิน 15 เมตร หรือ 50 เมตร เฉพาะทางหลวงบางสายตามที่ได้มี พ.ร.ฎ. ออกมากำหนดไว้ (มาตรา 49)

 

 

006

 

       

 กระทำใด ๆ อันเป็นภารกิจการสาธารณูปโภคในเขตทางหลวง (มาตรา 48,56 วรรค 2) 

 

 

007

 

       

 การจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมาการก่อสร้าง งานก่อสร้างชั้นพิเศษ  

 

 

008

 

       

 การจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมาการก่อสร้าง งานก่อสร้างทาง ชั้น 1

 

 

009

 

       

การจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมาการก่อสร้าง งานก่อสร้างทาง ชั้น 2

 

 

010

 

       

การจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมาการก่อสร้าง งานก่อสร้างทาง ชั้น 3 

 

 

011

 

       

การจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมาการก่อสร้าง งานก่อสร้างทาง ชั้น 4 

 

 

012

 

       

การจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมาการก่อสร้าง งานก่อสร้างสะพาน ชั้น 1 

 

 

013

 

       

การจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมาการก่อสร้าง งานก่อสร้างสะพาน ชั้น 2

 

 

014

 

       

การจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมาการก่อสร้าง งานก่อสร้างสะพาน ชั้น 3

 

 

015

 

       

การจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมาการก่อสร้าง งานก่อสร้างสะพาน ชั้น 4

 

 

016

 

       

การจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมา ฉาบผิวทาง แบบ Chip Seal 

 

 

017

 

       

การจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมา ฉาบผิวทาง แบบ Slurry Seal 

 

 

018

 

       

การจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมา ฉาบผิวทาง แบบ Cold Mixed Asphalt 

 

 

019

 

       

การจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมา ฉาบผิวทาง แบบ Hot Mixed Asphalt 

 

 

020

 

       

 การจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมา ฉาบผิวทาง แบบ Hot Mixed In-Place Recycling 

 

 

021

 

       

การจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมา ฉาบผิวทาง แบบ Pavement In-Place Recycling 

 

 

022

 

       

การจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมางานจัดทำเครื่องหมายจราจร ฯ ด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติก (Thermoplastic) 

 

 

023

 

       

การจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมางานจัดทำเครื่องหมายจราจร ฯ ด้วยสีจราจร (Traffic Paint) 

 

 

024

 

       

การจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมางานไฟฟ้าแสงสว่าง ชั้น 1 

 

 

025

 

       

การจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมางานไฟฟ้าแสงสว่าง ชั้น 2

 

 

026

 

       

 การจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมางานไฟสัญญาณจราจร  

 

 

027

 

       

การจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมางาน ราวกันอันตราย ชั้น 1

 

 

028

 

       

 การจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมางาน ราวกันอันตราย ชั้น 2 

 

 

029

 

       

การจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมางานป้ายจราจร

 

 

030

 

       

 การจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมางานเครื่องหมายนำทาง 

 

 

031

 

       

การขออนุญาตก่อสร้างทางเชื่อมกับทางหลวง เข้าสู่ที่ดินว่างเปล่าบ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์ สถานีบริการน้ำมัน สถานีบริการก๊าซหรือ สถานีบริการเชื้อเพลิงอื่นไกล ที่อยู่ในเกณฑ์หรือรูปแบบที่เป็นมาตรฐานของกรมทางหลวง (มาตรา 37)

 

 

032

 

       

การขออนุญาตก่อสร้างทางเชื่อมทุกประเภท เพื่อเป็นทางเข้าออกทางหลวง ที่อยู่ในเกณฑ์ หรือรูปแบบที่เป็นไปตามมาตรฐานของกรมทางหลวง (มาตรา 37) 

 

 

033

 

       

การขออนุญาตก่อสร้างสถานีบริการประชาชน (ป้อมตำรวจ) ศาลาที่พักผู้โดยสาร สะพานลอยคนข้าม (ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวง ได้รับมอบหมายให้เป้นผู้พิจารณาอนุญาต) (มาตรา 47)  

 

 

034

 

       

การขออนุญาตกระทำใดๆ อันเป็นกิจการสาธารณูปโภคในเขตทางหลวง (ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวง ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้พิจารณาอนุญาต) (มาตรา 48)  

 

 

035

 

       

การจดทะเบียนเป้นผู้รับเหมางานก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้าม  

 

 

036

 

       

 การจดทะเบียนเป้นผู้รับเหมางานขุดขนวัสดุ หิน กรวด ทราย ลูกรัง และงานดินประเภทที่ 1 ขุดขนวัสดุ หิน กรวด ทราย ลูกรัง และ งานดินประเภทที่ 1    

 

 

037

 

       

การจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมางานขุดขนวัสดุ หิน กรวด ทราย ลูกรัง และงานดินประเภทที่ 2  

 

 

038

 

       

การจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมางานบำรุงปกติประเภท ก. ชั้นที่ 1  

 

 

039

 

       

การจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมางานบำรุงปกติประเภท ก. ชั้นที่ 2

 

 

040

 

       

การจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมางานบำรุงปกติประเภท ข. ชั้นที่ 1

 

 

041

 

       

  การจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมางานบำรุงปกติประเภท ข. ชั้นที่ 2

 

 

042

 

       

การขออนุญาตให้ยานพาหนะเดินบนทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน และทางหลวงสัมปทาน