ลำดับ   

                                              รายละเอียด                                                                  ดาวน์โหลด           วันที่           

 

001

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 26200
งานแก้ไขและป้องกันน้ำกัดเซาะ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0502 ตอน วังทอง - เข็กน้อย ระหว่าง กม.302+350 - กม.302+450

12 ม.ค.. 2561

 

002

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง
รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1275 ตอนควบคุม 0100 ตอน มะขามสูง-พญาแมน
ระหว่าง กม.9+200 - กม.11+250

6 ส.ค. 2561

 

003

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง
รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1086 ตอนควบคุม 0200 ตอน มะขามสูง-วัดโบสถ์
ระหว่าง กม.23+700 - กม. 25+195.770

6 ส.ค. 2561

 

004

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง
รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1246 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองกวาง-แสนขัน
ระหว่าง กม.13+275 - กม.16+547 ปริมาณ 1 แห่ง

6 ส.ค. 2561

 

005

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 รหัสงาน 24100
งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 113 ตอนควบคุม 0202,0203 เขาทราย-ฆะมัง-พิจิตร ระหว่าง กม.94+605 - กม.97+600

6 ส.ค. 2561