นายสมบัติ เจริญพัฒน์

 ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5
 
 
นายอัครวัฒน์ ศรีหัตถกรรม
รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 ตำแหน่งที่ 1
 
นายจอมปวีร์ จันทร์หิรัญ
รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 ตำแหน่งที่ 2
 

 

 

 

*หมายเหตุ* : สามารถดูผู้อำนวยการ ส่วน ฝ่าย ได้เมื่อคลิ๊กที่รูปรองผู้อำนวยการตำแหน่งที่ 1-2